CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: MDPI

Sau đợt cập nhật dữ liệu 2021 vừa qua, tạp chí Sustainability của nhà xuất bản MDPI đã thăng hạng Q1 với CiteScore 2020 = 3.9.
Tác giả Mohamed Elgandi (University of British Columbia, Canada) đưa ra một góc nhìn lý thú về đặc trưng các nghiên cứu giàu trích dẫn.
Chiến dịch đẩy mạnh đòi hỏi công bố mở các nghiên cứu để chia sẻ tri thức với xã hội ở Châu Âu ngày càng nóng rực lửa. Giữa tháng 5-2018, Thụy Điển đã rút tỉa kinh nghiệm từ đàm phán thắng lợi của Đức, từ chối gia hạn hợp đồng mua quyền truy cập CSDL các bài báo khoa học "xuất bản đóng" kiểu truyền thống của nhà xuất bản hàn lâm khổng lồ Elsevier.