CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Mekong Delta

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của hạ tầng giao thông tới hiệu suất của doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, vốn nổi tiếng về hệ thống sông ngòi và điều kiện thiên nhiên lý tưởng.
Bệnh sốt rét là một vấn đề y tế toàn cầu và Đông Nam Á là một khu vực quan trọng để giải quyết vấn đề này.
Việc canh tác lúa của người dân ở ĐBSCL trong những năm gần đây đã thay đổi vì khu đê bao rộng không còn cho phép nông dân hưởng lợi từ nước lũ. Diện tích của khu vực bị ngập bị thu hẹp liên tục đã làm giảm trầm tích màu mỡ và giảm chất lượng môi trường, gây nguy hiểm cho tính bền vững sinh kế của người nông dân trong khu vực.
Nghiên cứu chỉ ra quá trình phát triển công nghiệp không bền vững tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề nghị các cách giải quyết vấn đề.
Nhóm tác giả nghiên cứ về chủ đề trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và canh tác nông nghiệp cũng như khó khăn cho đời sống nông thôn. Nghiên cứu này tập trung vào 3 lần bàn bạc nhóm có sự tham gia của 30 nam giới là người làm nông; cùng 6 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 1 nữ và 5 nam quan chức nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cũng sử dụng tài liệu khí tượng của 34 năm tại khu vực từ 1978-2011 để phân tích về sự thay đổi khí hậu.