CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Millennium Development Goals

Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
Nghiên cứu mới đánh giá việc khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cơ bản ở 3 quận, huyện tại đồng bằng sông Cửu Long.