CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: motorcycle

Nghiên cứu do tác giả Nguyễn Phước Quý Duy (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) dẫn dắt đã cho thấy các xe ôm công nghệ chiếm tới 30% số vụ tai nạn giao thuông đường bộ, và có nhiều hành vi nguy hiểm như hút thuốc lái xe, hay lái xe sau khi uống bia rượu.
Nghiên cứu mới cho thấy sử dụng điện thoại khi đang lái xe là hành vi nguy hiểm cần được cảnh báo và hạn chế.