CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nafosted

The Audacious Project do tổ chức truyền thông khoa học TED triển khai đang xây dựng một mô hình tài trợ nghiên cứu mới mẻ so với các mô hình truyền thống.
Thi thoảng, vẫn có bạn nghiên cứu trẻ hỏi: Vậy “vào ISI Web of Science” là thế nào? Câu trả lời rất đơn giản dưới đây.
Nghiên cứu mới của tác giả Wayne Wahls đã đánh giá tương quan giữa tiền tài trợ và đầu ra sản phẩm của các nghiên cứu nhận tài trợ từ quỹ United States National Institutes of Health (NIH). Kết quả cuối cùng rất thú vị khi các trường 'kém' danh giá hơn mới là những người sử dụng tiền tài trợ hiệu quả hơn.
10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế.
Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản của Trung Quốc lên tơi 34 tỉ USD vào năm 2020 nhằm xử lí những vấn đề cơ bản như tiến hóa vũ trụ, cấu trúc của vật chất, khởi nguồn của sự sống và hoạt động của não.