CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nanyang Technological University

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore), Subra Suresh, đã có cuộc bàn luận thú vị với Nature Index về chiến lược phát triển đằng sau thành công rực rỡ của Nanyang. EASE Vietnam SciComm System xin gửi tới độc giả bài dịch toàn văn bài phỏng vấn.