CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: nature conservation

Bài ngắn này lưu lại hình ảnh bìa sách [1] và những dòng tóm tắt ở đây, để ngày sau có ai bắt gặp thì lại có phút được rung động tâm hồn hồi tưởng về một quá khứ hòa lẫn với thiên nhiên xưa kia. Những rung động với văn học và thiên nhiên đã từng làm nên thế hệ của những người Việt yêu nước mai sau.
Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu chỉ sinh sống tại vùng rừng núi ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
Hươu xạ là loại động vật có vú được Liên minh Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế xếp vào loại nguy cấp. Số lượng hươu xạ tại Việt Nam giảm nhanh chóng do tình trạng săn bắt (để khai thác xạ hươu – chất định hương và dược liệu quý) và huỷ hoại môi trường sống.
Mới đây, tạp chí Nature Ecology & Evolution mới đây đã công bố các bằng chứng khoa học đầu tiên về loài cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam (Tên khoa học: Tragulus versicolor) sau gần 30 năm.