CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nature Index

Trong bài có thông tin khoa học về đóng góp của các cơ quan Việt Nam vào các ấn phẩm “hạng siêu nặng” của thế giới, trong một danh mục tiếng tăm có tên gọi Nature Index.
Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore), Subra Suresh, đã có cuộc bàn luận thú vị với Nature Index về chiến lược phát triển đằng sau thành công rực rỡ của Nanyang. EASE Vietnam SciComm System xin gửi tới độc giả bài dịch toàn văn bài phỏng vấn.
Tác giả Mohamed Elgandi (University of British Columbia, Canada) đưa ra một góc nhìn lý thú về đặc trưng các nghiên cứu giàu trích dẫn.
Nhận lời mời của ban tổ chức bàn tròn Springer Nature và Nature Research do iGroup và Digital Science chủ trì, đại diện SSHPA sẽ tham dự.
Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản của Trung Quốc lên tơi 34 tỉ USD vào năm 2020 nhằm xử lí những vấn đề cơ bản như tiến hóa vũ trụ, cấu trúc của vật chất, khởi nguồn của sự sống và hoạt động của não.