CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nature journals

Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản của Trung Quốc lên tơi 34 tỉ USD vào năm 2020 nhằm xử lí những vấn đề cơ bản như tiến hóa vũ trụ, cấu trúc của vật chất, khởi nguồn của sự sống và hoạt động của não.
Những con tàu nổi tiếng thường gắn liền với những vị thuyền trưởng oai hùng: Han Solo với Millennium Falcon, Jack Sparrow với tàu Ngọc trai đen, James T. Kirk với USS Enterprise. Trong thế giới xuất bản phẩm, Nature trở thành Nature nhờ vị tổng biên tập quyền lực và cứng rắn: John Maddox.
Tạp chí duy nhất trong hệ thống của Nature về Khoa học Xã hội và Nhân văn mời đóng góp bài.
Không có gì bất ngờ, vì đó là Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế đang lên rất mạnh và đầu tư khổng lồ cho khoa học-công nghệ.