CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nature Materials

Nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018—TS. Trần Đình Phong—trao đổi với SSHPA về một số vấn đề của nghề nghiên cứu và khoa học Việt Nam.