CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: neural networks

Điều kiện hiện có đã tác động tích cực đến sự phát triển của công nghệ máy tính trong xử lí hình ảnh. Tuy nhiên, liệu hình ảnh chúng ta thấy có thực sự là thật?