CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: New England Journal of Medicine

TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan nhận được mức thưởng kỉ lục nhờ công trình nghiên cứu trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới.
Hôm nay hệ thống CSDL chỉ mục hóa ấn phẩm Scopus đã cung cấp trên mạng toàn bộ hệ số tác động của các tạp chí đang có mặt trong CSDL. Dẫn đầu vẫn là Ca-A Cancer Journal for Clinicians với CiteScore ngất ngưởng, 130.47, tăng vọt so với mức 89.23 của năm 2016.
David Blaine chứng minh cho mọi người thấy sự kết nối gần gũi giữa khoa học và ảo thuật ra sao.