CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nguyễn Thị Ngọc Tú

Phần 1 có tiêu đề Ra Đi của Truyện vừa thiếu nhi Trong Rừng Dẻ Gai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú. Bìa và minh họa: Thanh Ngọc. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 1974.