CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nobel Prize

Nhà vật lý Roger Penrose được công chúng biết đến thông qua một ý tưởng sử dụng rộng rãi trong văn hóa đại chúng: Cầu thang Penrose.
NatureIndex giới thiệu nghiên cứu của Bjørk có tựa đề "The journals in physics that publish Nobel Prize research" đăng trên Scientometrics (vol. 122, năm 2020; https://doi.org/10.1007/s11192-019-03312-8).
2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
Một chút bình luận cá nhân của nghiên cứu sinh Thiên văn học Trương Tuấn Ngọc (Cornell Univeristy, Hoa Kỳ) về giải Nobel Vật lí 2019 cho khám phá hành tinh ngoài hệ mặt trời.
Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?