CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nobel Prize

Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?
Giải thưởng Nobel Kinh tế 2018 tôn vinh hai nhà kinh tế học đã và đang trả lời những câu hỏi lớn về kinh tế và thế giới: William D. Nordhaus (Kinh tế và môi trường) và Paul M. Romer (Kinh tế và công nghệ).
Một vài chia sẻ của nhà vật lý Arthur Ashkin sau khi đạt giải Nobel 2018: Ông vẫn còn việc nghiên cứu phải làm.
Giải thưởng Nobel Vật lý 2018 đã tôn vinh các phát kiến quan trọng trong ngành vật lý laser: nhíp quang học và xung laser CPA.
Giải Nobel Y học năm 2018 vinh danh hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo vì phát hiện quan trọng của họ trong điều trị bệnh ung thư.