CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: nông nghiệp

Đối với các dân tộc thiểu số, sự hạn chế tiếp xúc với khoa học kĩ thuật hiện đại dường như là một trở ngại trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. May mắn thay, họ vẫn có một “công cụ” hữu ích bên mình, chính là những kinh nghiệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bài viết sau đây về người Dao, dân tộc lớn thứ 9 tại Việt Nam, sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin chi tiết.
Việc canh tác lúa của người dân ở ĐBSCL trong những năm gần đây đã thay đổi vì khu đê bao rộng không còn cho phép nông dân hưởng lợi từ nước lũ. Diện tích của khu vực bị ngập bị thu hẹp liên tục đã làm giảm trầm tích màu mỡ và giảm chất lượng môi trường, gây nguy hiểm cho tính bền vững sinh kế của người nông dân trong khu vực.