CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: online food shopping

Sự phát triển của các dịch vụ như Now.vn hay GrabFood tại Việt Nam đã giúp người tiêu dùng có thể đặt đồ ăn qua mạng một cách tiện lợi. Nay đã có một nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đang lên nhanh này.