CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Open Access

Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 5 tạp chí của Elsevier cho thấy công bố bình duyệt mở không làm thay đổi hành vi của nhà phê bình quá nhiều.
Cùng nhìn lại sự phát triển của một trong những hệ thống lưu trữ bảo thảo thành công nhất hiện nay—bioRxiv—sau 5 năm hoạt động với hơn 40 nghìn bản thảo đã được đăng tải.
Toàn bộ ban biên tập của tạp chí rất nổi tiếng trong lĩnh vực trắc lượng khoa học Journal of Informetrics do Elsevier xuất bản đã từ chức, do không chấp nhận chính sách “đóng”. Bất chấp việc JOI đã có IF 2017 3.484, các nhà khoa học vẫn quyết tâm lập tạp chí mới “mở” do NXB danh tiếng MIT Press án hành.