CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Open Access

Open Access, Plan S, thỏa thuận đàm phán giữa các nhà khoa học và các nhà xuất bản. Khoa học thế giới đang chuyển mình hướng đến những sự thay đổi quan trọng cho tương lai.
Elsevier là gã khổng lồ thực sự trong giới xuất bản khoa học nhưng cũng là 'trùm cuối' chống lại phong trào Open Access.
ReimagineReview là hệ thống lưu trữ các dự án thử nghiệm cải tiến bình duyệt khoa học
Open Access là tương lai của khoa học
Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 5 tạp chí của Elsevier cho thấy công bố bình duyệt mở không làm thay đổi hành vi của nhà phê bình quá nhiều.