CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Open Access

Hôm nay, 21-10-2019, tuần lễ Open Access Week 2019 đã chính thức được khởi động với hàng loạt các sự kiện được diễn ra trên toàn thế giới.
Mới đây, dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí, Peerage of Science, đã công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO Press, eLife và Hypothesis.
Hệ thống preprints, trang blog, mạng xã hội twitter... khiến cho trao đổi học thuật không còn chỉ gói gọn trên bề mặt các tạp chí truyền thống nữa. Điển hình và đang nóng chính là vụ tranh luận các kết quả lừng lẫy từ bộ dữ liệu “Seshat”.
Nhà xuất bản Springer Nature đưa ra chính sách thống nhất khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint.
Open Access, Plan S, thỏa thuận đàm phán giữa các nhà khoa học và các nhà xuất bản. Khoa học thế giới đang chuyển mình hướng đến những sự thay đổi quan trọng cho tương lai.