CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: open data

Tác giả Jessica Espey (Chương trình TReNDS, UN Sustainable Development Solutions Network) nhận định các quốc gia cần có các hệ thống cơ sở dữ liệu thật tốt để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững SDG.
Open Access là tương lai của khoa học
Google đã cho ra mắt bản beta của công cụ tìm kiếm data chuyên biệt Google Dataset Search.
Alibaba sau khi thành lập và đầu tư vào chương trình nghiên cứu DAMO Academy sẽ tiếp tục đẩy mạnh với nền tảng nghiên cứu mở Luohan Academy hợp tác với những nhà khoa học đạt giải Nobel