CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: open research

Open Access là tương lai của khoa học
Hai quỹ tài trợ khoa học lớn là Wellcome Trust và Bill & Melinda Gates Foundation đã tuyên bố sự ủng hộ của mình với Kế hoạch S đầy táo bạo được công bố hồi tháng 9
Alibaba sau khi thành lập và đầu tư vào chương trình nghiên cứu DAMO Academy sẽ tiếp tục đẩy mạnh với nền tảng nghiên cứu mở Luohan Academy hợp tác với những nhà khoa học đạt giải Nobel