CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: open science

Các tạp chí thuộc Springer Nature, bảo gồm cả Nature và các tạp chí thuộc Nature Research, sẽ ủng hộ các chính sách của Plan S. Kể từ tháng 01-2021, các chính sách xuất bản mở hoàn toàn sẽ được tạp chí này giới thiệu tới các nhà nghiên cứu.
Hôm nay, 21-10-2019, tuần lễ Open Access Week 2019 đã chính thức được khởi động với hàng loạt các sự kiện được diễn ra trên toàn thế giới.
Mới đây, dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí, Peerage of Science, đã công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO Press, eLife và Hypothesis.
Hệ thống preprints, trang blog, mạng xã hội twitter... khiến cho trao đổi học thuật không còn chỉ gói gọn trên bề mặt các tạp chí truyền thống nữa. Điển hình và đang nóng chính là vụ tranh luận các kết quả lừng lẫy từ bộ dữ liệu “Seshat”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình đặc biệt được về Nghiên cứu và Đào tạo các bệnh nhiệt đới TDR trở thành thành viên của cOAlition S.