CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: open science

Open Access là tương lai của khoa học
Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.
Hai quỹ tài trợ khoa học lớn là Wellcome Trust và Bill & Melinda Gates Foundation đã tuyên bố sự ủng hộ của mình với Kế hoạch S đầy táo bạo được công bố hồi tháng 9
Hệ thống lưu trữ arXiv ra mắt lần đầu tiên năm 1991 và đến nay, đã có thêm nhiều hệ thống lưu trữ khác được giới thiệu.
Một bản thảo "preprint" mới được đăng tải trên PsyArXiv Preprints đã bàn luận về chi phí xuất bản khoa học hiện nay, và hướng đi để giúp xuất bản khoa học công bằng hơn.