CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Palgrave Communications

Ngay lần đầu tiên có CiteScore do Scopus tính toán, Palcomms đã được xếp hạng Q1, với mức điểm là 0.88, và thứ hạng phân mục cao nhất 10/131.
Lời tạm biệt của tổng biên tập Phillip Campbell sau khi kết thúc sự nghiệp 22 năm gắn bó với tạp chí Nature.
Tạp chí duy nhất trong hệ thống của Nature về Khoa học Xã hội và Nhân văn mời đóng góp bài.
Nghiên cứu này thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu Việt Nam, do các tác giả thuần Việt Nam tiến hành, và xử lý một vấn đề thuộc tầm mức lý thuyết tương đối tổng quát về tín hiệu giá trong bất đối xứng thông tin kinh tế, và nằm ở ranh giới của tâm lý, lý thuyết hành vi, và kinh tế y tế.
Từ khi Sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường (Belt and Road Iniative - BRI) ra đời, giới truyền thông và chuyên môn đã thường gọi BRI là "Kế hoạch Marshall" của Trung Quốc. Tuy nhiên, hai học giả Simon Chen và Wilson Chan của ĐH Hồng Kông Trung Quốc đã chỉ ra những điểm chung và khác biệt về bối cánh của hai dự án lớn trên trong bài nghiên cứu của mình trên tạp chí Nature Palgrave Communications.