CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Palgrave Communications

Các cơ quan chính phủ, nhà máy điện hạt nhân và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp không cung cấp dữ liệu về mức độ phóng xạ Fukushima cho công chúng sau thảm họa, và duy trì ảo tưởng về sự an toàn. Trước sự việc này, người Nhật đã tìm cách thu lấy những dữ liệu riêng và đáng tin cậy để tự bảo vệ.
Ngay lần đầu tiên có CiteScore do Scopus tính toán, Palcomms đã được xếp hạng Q1, với mức điểm là 0.88, và thứ hạng phân mục cao nhất 10/131.
Lời tạm biệt của tổng biên tập Phillip Campbell sau khi kết thúc sự nghiệp 22 năm gắn bó với tạp chí Nature.
Tạp chí duy nhất trong hệ thống của Nature về Khoa học Xã hội và Nhân văn mời đóng góp bài.
Nghiên cứu này thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu Việt Nam, do các tác giả thuần Việt Nam tiến hành, và xử lý một vấn đề thuộc tầm mức lý thuyết tương đối tổng quát về tín hiệu giá trong bất đối xứng thông tin kinh tế, và nằm ở ranh giới của tâm lý, lý thuyết hành vi, và kinh tế y tế.