CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: peer review

Mới đây, dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí, Peerage of Science, đã công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO Press, eLife và Hypothesis.
Nhà xuất bản Emerald chính thức hợp tác cùng với Web of Science Group để triển khai bình duyệt minh bạch trên 3 tạp chí của mình.
Tại Nga, chúng ta có thể tới thăm tượng đài những người anh hùng ẩn danh trong khoa học: những chú chuột, và các nhà phản biện.
Tác giả Nicole Bedera đưa ra một số gợi ý cho các nhà phản biện để bình duyệt hữu ích hơn nhà nghiên cứu trẻ.
ReimagineReview là hệ thống lưu trữ các dự án thử nghiệm cải tiến bình duyệt khoa học