CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: peer review

Một trường hợp bị rút bài qua đó RetractionWatch nêu nguyên nhân vì tác giả ăn cắp bản thảo của người khác trong lúc làm phản biện.
Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 5 tạp chí của Elsevier cho thấy công bố bình duyệt mở không làm thay đổi hành vi của nhà phê bình quá nhiều.
Một số nhà xuất bản lớn đang thử ứng dụng công nghệ A.I. để hỗ trợ bình duyệt khoa học.
Tuần lễ Peer Review Week 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 và sự kiện trọng tâm - giải thưởng Publons’ Peer Review Awards 2018 - sẽ được Publons công bố vào ngày 12 tháng 9.
Nghiên cứu của Publons về tình hình phản biện trên thế giới năm 2018 dựa trên khảo sát 11.800 nhà khoa học.