CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: peer review

Các tạp chí 'rởm' thường được coi là không có quá trình bình duyệt. Tuy nhiên, kết quả mới dựa trên dữ liệu từ Publons cho thấy, có rất nhiều tạp chí 'rởm' cũng mời các nhà nghiên cứu tham gia bình duyệt, và thậm chí lưu lại báo cáo trên Publons.
Quá trình bình duyệt là nền tảng của xuất bản học thuật. Vì vậy tất cả các tác giả, nhà phê bình, biên tập viên, nhà xuất bản, độc giả đều muốn tiếp tục đổi mới để giúp bình duyệt hữu ích và tin cậy hơn. Để có thể hiểu thêm về quá trình này, SSHPA xin lược dịch bài viết A brief history of peer review trên F1000Research Blog.
Tác giả Jeff C. Clements (Department of Fisheries and Oceans Canada) chia sẻ kinh nghiệm để duy trì sự công bằng trong bình duyệt khoa học, nhất là khi gặp phải các tên tuổi lớn.
Mới đây, dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí, Peerage of Science, đã công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO Press, eLife và Hypothesis.
Nhà xuất bản Emerald chính thức hợp tác cùng với Web of Science Group để triển khai bình duyệt minh bạch trên 3 tạp chí của mình.