CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: peer review

Cùng tìm hiểu cách thức các cá nhân và tổ chức có thể tham gia các hoạt động của Tuần lễ bình duyệt Peer Review Week 2020, với thông điệp “Tin tưởng vào bình duyệt.”
Việc chia sẻ nhanh chóng các nghiên cứu về đại dịch cho thấy tính linh hoạt và công khai của các bản thảo preprints. Đây có thể coi là xu hướng công bố khoa học hiện tại khi nhiều tạp chí có bình duyệt đòi hỏi rất nhiều thời gian và không đáp ứng được tính cấp bách trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, việc phản biện các kết quả khoa học ở cả hai dạng xuất bản đều có nhiều điểm bất cập, đòi hỏi những phương thức minh bạch và hiệu quả hơn. Mới đây, bài viết Peer-Reviewed Scientific Journals Don't Really Do Their Job của tác giả Simine Vazire (University of Melbourne) trên Wired đã cung cấp một góc nhìn đầy đủ về vấn đề này.
Các tạp chí 'rởm' thường được coi là không có quá trình bình duyệt. Tuy nhiên, kết quả mới dựa trên dữ liệu từ Publons cho thấy, có rất nhiều tạp chí 'rởm' cũng mời các nhà nghiên cứu tham gia bình duyệt, và thậm chí lưu lại báo cáo trên Publons.
Quá trình bình duyệt là nền tảng của xuất bản học thuật. Vì vậy tất cả các tác giả, nhà phê bình, biên tập viên, nhà xuất bản, độc giả đều muốn tiếp tục đổi mới để giúp bình duyệt hữu ích và tin cậy hơn. Để có thể hiểu thêm về quá trình này, SSHPA xin lược dịch bài viết A brief history of peer review trên F1000Research Blog.
Tác giả Jeff C. Clements (Department of Fisheries and Oceans Canada) chia sẻ kinh nghiệm để duy trì sự công bằng trong bình duyệt khoa học, nhất là khi gặp phải các tên tuổi lớn.