CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Peer Review Week

Cùng tìm hiểu cách thức các cá nhân và tổ chức có thể tham gia các hoạt động của Tuần lễ bình duyệt Peer Review Week 2020, với thông điệp “Tin tưởng vào bình duyệt.”
Bất chấp sự khắt khe hơn về quy chuẩn báo cáo phản biện trong năm 2019, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu Việt Nam vẫn duy trì được 6 cây bút có mặt trong top 1% các nhà bình duyệt toàn cầu do Global Peer Review Awards vừa công bố.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Publons đã chính thức công bố các giải thưởng ghi nhận đóng góp của các chuyên gia thầm lặng lao động bình duyệt khoa học trong năm 2018 này.
Tuần lễ Peer Review Week 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 và sự kiện trọng tâm - giải thưởng Publons’ Peer Review Awards 2018 - sẽ được Publons công bố vào ngày 12 tháng 9.