CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Philosopher's Index

Hai tham luận của SSHPA đã nhận được nhiều góp ý từ các học giả trên thế giới tại Hội nghị Triết học Thế giới 2018 Bắc Kinh.
Hội nghị Triết học Thế giới lần thứ XXIV đã diễn ra từ 13-20/8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự góp mặt của hơn 6.000 học giả từ khắp nơi trên thế giới.
Trong lượt bình duyệt cuối cùng Nhóm dữ liệu NVSS/SSHPA được Ban thư ký Hội nghị Triết học Thế giới XXIV (Bắc Kinh 2018) 24 thông báo chấp thuận bài nghiên cứu thứ hai, sau hơn 2 tháng “peer review”.