CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Physics

Nhà vật lý Roger Penrose được công chúng biết đến thông qua một ý tưởng sử dụng rộng rãi trong văn hóa đại chúng: Cầu thang Penrose.
Một chút bình luận cá nhân của nghiên cứu sinh Thiên văn học Trương Tuấn Ngọc (Cornell Univeristy, Hoa Kỳ) về giải Nobel Vật lí 2019 cho khám phá hành tinh ngoài hệ mặt trời.