CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Plan S

Mới đây, hai thư viện quốc gia và một quỹ tài trợ khoa học lớn của Trung Quốc đã thông báo sự ủng hộ của mình với Kế hoạch S.
Hai quỹ tài trợ khoa học lớn là Wellcome Trust và Bill & Melinda Gates Foundation đã tuyên bố sự ủng hộ của mình với Kế hoạch S đầy táo bạo được công bố hồi tháng 9
Eleven research funders in Europe announce ‘Plan S’ to make all scientific works free to read as soon as they are published.