CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Plan S

UK Research and Innovation (UKRI)—cơ quan tài trợ khoa học quốc gia Anh—chính thức công bố chính sách xuất bản mở. Là một trong những cơ quan đầu tiên ủng hộ Plan S, chính sách của UKRI có nhiều điểm tương đồng.
Hệ thống xuất bản Nature đã đạt được các thỏa thuận xuất bản Open Access đầu tiên với các nhà khoa học tại The Germany Max Planck Digital Library (MPDL), Đức.
Bài điểm thông tin khoa học về các tác động của COVID-19 tới thế giới xuất bản học thuật.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình đặc biệt được về Nghiên cứu và Đào tạo các bệnh nhiệt đới TDR trở thành thành viên của cOAlition S.
Bức ảnh “mờ mịt” chụp lại hố đen vũ trụ tại trung tâm thiên hà M87 là nỗ lực của hàng triệu giờ lao động của hơn 200 nhà nghiên cứu đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới.