CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: PLoS

Nhà báo Daniel Greenberg – người đặt nền móng cho công tác truyền thông về sự giao thoa giữa khoa học và chính trị, và cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của chuyên mục Science’s News vừa qua đời tại nhà riêng ở Washington, hưởng thọ 88 tuổi.
Mới đây, thống kê lượng trích dẫn trung bình cho các bài công bố trong giai đoạn 2016-2018 của 20 nhà xuất bản mạnh nhất trên thế giới đã được công bố.
Liệu một bài báo nổi tiếng trên mạng xã hội có mang đến nhiều trích dẫn hơn? Nghiên cứu có nhiều trích dẫn thì có được xã hội chú ý không? Phân tích sự tương quan giữa số trích dẫn và điểm Almetrics của một nghiên cứu có thể nói lên được nhiều điều.
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.