CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Politics

Từ 1980 đến 1990, phương pháp dạy EFL (English as a Foreign Language) tại Việt Nam được phân hóa mạnh mẽ bởi chính trị của từng vùng miền. Dưới tác động này, quá trình phổ cập ngoại ngữ Anh đã chịu tác động ảnh hưởng theo chiều hướng nào?
Ngắm qua các trường đại học hàng đầu thế giới về chính trị và nghiên cứu quốc tế năm 2019 theo QS và THE.