CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: preprint servers

Nhìn lại quá trình truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19.
Australian Research Council từ chối tất cả hồ sơ xin tài trợ khoa học có đề cập tới preprint. Vụ việc đã gây ra nhiều phản đối trong cộng đồng khoa học tại Úc.
Lưu trữ tài liệu hiện nay đang trở thành một công việc vô cùng cấp thiết và quan trọng với giới nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, rất ít người, ngay cả những người đang làm công việc lưu trữ, biết rõ nguồn gốc của nó.
SSRN nâng cấp dịch vụ thống kê trích dẫn với thuật toán mới và sự kết nối với CrossRef.
Nhà xuất bản Springer Nature đưa ra chính sách thống nhất khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint.