CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: preprint servers

Lưu trữ tài liệu hiện nay đang trở thành một công việc vô cùng cấp thiết và quan trọng với giới nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, rất ít người, ngay cả những người đang làm công việc lưu trữ, biết rõ nguồn gốc của nó.
SSRN nâng cấp dịch vụ thống kê trích dẫn với thuật toán mới và sự kết nối với CrossRef.
Nhà xuất bản Springer Nature đưa ra chính sách thống nhất khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint.
Cùng nhìn lại sự phát triển của một trong những hệ thống lưu trữ bảo thảo thành công nhất hiện nay—bioRxiv—sau 5 năm hoạt động với hơn 40 nghìn bản thảo đã được đăng tải.
Hệ thống lưu trữ arXiv ra mắt lần đầu tiên năm 1991 và đến nay, đã có thêm nhiều hệ thống lưu trữ khác được giới thiệu.