CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Preprints

Nhìn lại quá trình truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19.
Australian Research Council từ chối tất cả hồ sơ xin tài trợ khoa học có đề cập tới preprint. Vụ việc đã gây ra nhiều phản đối trong cộng đồng khoa học tại Úc.
“Sàn đấu” Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học châu Âu vừa chứng kiến trận so găng quyết liệt giữa hai đối thủ cân tài, cân sức: Chủ tịch chi hội EASE Việt Nam TS. Vương Quân Hoàng và TS. Haseeb Md. Irfanullah, Ban Biên tập Tạp chí Learned Publishing.
Bài điểm thông tin khoa học về các tác động của COVID-19 tới thế giới xuất bản học thuật.