CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Promote science

Không chỉ các nhà nghiên cứu mà những người bình thường cũng có thể mang đến những đóng góp không ngờ tới cho khoa học.
Gợi ý của tác giả Adrian A. Smith về cách ông khiến các nghiên cứu của mình trở nên dễ hiểu hơn với đại chúng: Video.