CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: publication rewards

TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan nhận được mức thưởng kỉ lục nhờ công trình nghiên cứu trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới.
Không có gì bất ngờ, vì đó là Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế đang lên rất mạnh và đầu tư khổng lồ cho khoa học-công nghệ.