CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Publons

Trùng với mùa vải Việt Nam là mùa hệ số tác động, trải từ CiteScore của Scopus (cuối tháng 5, mùa vải chua tu hú) sang Journal Impact Factor (JIF hoặc IF) của ISI Web of Science (cuối tháng 6, mùa vải thiều ngọt lịm). Trái tim các ban biên tập và nhà xuất bản đập rộn ràng theo nhịp tăng giảm của HSTĐ, cho dù rất nhiều điều tiếng về các số đo bị coi nhiều thiên kiến này.
Sau khi để mất một diện tích lớn lãnh thổ dữ liệu khoa học vào tay Scopus (Elsevier), cụ thể nhất là trong trận chiến dữ liệu năng suất nghiên cứu khoa học và xếp hạng đại học, nay ISI Web of Science, dưới sự quản lý của Clarivate Analytics phải giành lại đất đai, hoa lợi.
Tuần lễ Peer Review Week 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 và sự kiện trọng tâm - giải thưởng Publons’ Peer Review Awards 2018 - sẽ được Publons công bố vào ngày 12 tháng 9.
Nghiên cứu của Publons về tình hình phản biện trên thế giới năm 2018 dựa trên khảo sát 11.800 nhà khoa học.
Việc Publons được tích hợp vào Clarivate Analytics đã dẫn đến một thực tế lý thú là một số công cụ cơ sở dữ liệu quan trọng bậc nhất của Clarivate Analytics cũng được trao cho người sử dụng Publons. Và đó là một lợi ích rất đáng kể Publons đem lại cho người sử dụng.