CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: PubPeer

Nhà sinh học nổi tiếng của Đại học Tokyo, Yoshinori Watanabe, với khoảng 120 công bố quốc tế và 8000 trích dẫn theo dữ liệu của Scopus vừa bị sa thải vì lý do ngụy tạo dữ liệu ảnh trong hàng loạt công bố trên Nature, Science, Cell, EMBO Reports,...
Nhà nghiên cứu từng kiện PubPeer đã có số lượng bài bị rút lên đến 21.