CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: quả dâu ta

Bọn chào mào lại đến ăn quả dâu. Ngày nắng cũng đến, ngày mưa cũng chẳng ngại.
Bé gái lượm dâu chín vừa rụng bên hè phố...