CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Rebel

Trong Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2021), tình cờ tôi tìm đọc lại cuốn hồi ký Bốn mười năm nói láo của Vũ Bằng [1]. Cuốn sách trải dài từ khi Vũ Bằng còn là cậu học sinh đòi bỏ học để làm báo, tới khi Ông đã thành lão làng, trải qua bao nhiêu tờ báo với cái tên ngồ ngộ như kiểu Vịt Đực, cùng bao nhiêu thăng trầm thời cuộc như thời Pháp bảo hộ, hay cách mạng kháng chiến, hay khi đất nước chia 2 nửa Nam Bắc.