CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: reject

Lẽ tự nhiên, bản thảo nghiên cứu chứa chan đầy tâm huyết, và những ngày tháng lao động, sự phấn chấn sau khi nộp, mà bị phê bình nặng nề như hắt một xô nước lạnh vào nhiệt huyết, rồi lạnh lùng từ chối thì không thể không buồn. Thế nhưng...
tags: Mark Twain , reject