CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: research productivity

Năng suất lao động thật sự không phải là làm xong nhiều việc hơn, mà nó là làm xong đúng việc trong khi làm ít hơn
Phong cách làm việc của hai nhà nghiên cứu Joe Lyons Kincheloe và Paul Franklin Berliner. Dù trái ngược nhau nhưng cả hai đều để lại những tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Quan trọng là họ đều phải lao động rất miệt mài.