CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: research worker

Một vài chia sẻ của nhà vật lý Arthur Ashkin sau khi đạt giải Nobel 2018: Ông vẫn còn việc nghiên cứu phải làm.
Kinh nghiệm từ các nhà khoa học trên thế giới để tránh tình trạng quá tải và kiệt sức trong công việc nghiên cứu.
Phong cách làm việc của hai nhà nghiên cứu Joe Lyons Kincheloe và Paul Franklin Berliner. Dù trái ngược nhau nhưng cả hai đều để lại những tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Quan trọng là họ đều phải lao động rất miệt mài.
Nhận được tài trợ khi mới chập chững vào nghề có nhiều cái lợi cho các nhà nghiên cứu trẻ.