CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Russian science

Tác giả Dalmeet Singh Chawla viết trên Science ngày 8-1-2020 bài về tình hình báo động chất lượng ấn phẩm khoa học tại nước Nga và hành động quyết liệt của Viện hàn lâm KH Nga (RAS).
World Cup 2018 cũng là những khó khăn cho các nhà khoa học Nga