CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Science communications

Tập huấn truyền thông khoa học, động lực để PR bài nghiên cứu, và đóng góp từ KHXH&NV là 3 vấn đề lớn mà các cơ quan nghiên cứu cần giải quyết.
Mạng xã hội và sức ảnh hưởng của nó là công cụ hữu hiệu giúp các nhà nghiên cứu đưa khoa học đến gần hơn nữa với công chúng.
Khoa học không phải là một con đường thẳng. Vì thế, để giúp công chúng hiểu về khoa học, truyền thông khoa học cần phải phân biệt rõ ràng giữa thực tế, bằng chứng và lý thuyết.
Nghiên cứu mới điều tra kĩ lưỡng về mối quan hệ giữa nhìn màn hình và sức khỏe con người.
Giáo sư triết học Massimo Pigliucci, City College of New York, bàn về của các đầu sách khoa học và triết học dành cho trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay.