CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: science funding

The Audacious Project do tổ chức truyền thông khoa học TED triển khai đang xây dựng một mô hình tài trợ nghiên cứu mới mẻ so với các mô hình truyền thống.
Nghiên cứu mới trên PLoS ONE đã chỉ ra các nền tảng gây quỹ cộng đồng đang hỗ trợ tài chính cho các dự án của các nhà khoa học trẻ rất tích cực.
Trong giai đoạn 2013–2016, trường Đại học Thanh Hoa sản xuất ra nhiều công trình thuộc top 1% trích dẫn ở ngành toán và máy tính nhiều hơn bất kì trường đại học nào trên thế giới. Đó là thành quả từ sự đầu tư và cải cách hợp lí của trường cũng như chính phủ Trung Quốc.
Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
Nghiên cứu mới của tác giả Wayne Wahls đã đánh giá tương quan giữa tiền tài trợ và đầu ra sản phẩm của các nghiên cứu nhận tài trợ từ quỹ United States National Institutes of Health (NIH). Kết quả cuối cùng rất thú vị khi các trường 'kém' danh giá hơn mới là những người sử dụng tiền tài trợ hiệu quả hơn.