CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: science funding

Australian Research Council từ chối tất cả hồ sơ xin tài trợ khoa học có đề cập tới preprint. Vụ việc đã gây ra nhiều phản đối trong cộng đồng khoa học tại Úc.
Bốn nguyên tắc mà tác giả Colin Evans đã áp dụng để đảm bảo nguồn tài trợ cho giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.
Ba tổ chức tài trợ nghiên cứu y khoa lớn tại Anh cảnh báo các trường đại học tại quốc gia này có thể tự đánh mất cơ hội tài trợ nếu không có chính sách đãi ngộ các nhà nghiên cứu trẻ tốt hơn.
The Audacious Project do tổ chức truyền thông khoa học TED triển khai đang xây dựng một mô hình tài trợ nghiên cứu mới mẻ so với các mô hình truyền thống.
Nghiên cứu mới trên PLoS ONE đã chỉ ra các nền tảng gây quỹ cộng đồng đang hỗ trợ tài chính cho các dự án của các nhà khoa học trẻ rất tích cực.