CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: science policy

Trung Quốc công bố chính sách thắt chặt kỉ luật khoa học mới. Các nhà nghiên cứu vi phạm đạo đức có thể sẽ mất các quyền lợi xã hội.
Trong giai đoạn 2013–2016, trường Đại học Thanh Hoa sản xuất ra nhiều công trình thuộc top 1% trích dẫn ở ngành toán và máy tính nhiều hơn bất kì trường đại học nào trên thế giới. Đó là thành quả từ sự đầu tư và cải cách hợp lí của trường cũng như chính phủ Trung Quốc.
Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
Tình hình chung trên thế giới cho thấy, sau khủng hoảng lớn 2008, nhiều nguồn tài trợ khoa học từ khu vực doanh nghiệp tư nhân đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy vậy, một phần đã được bù đắp bằng chi tiêu khoa học từ ngân sách các chính phủ, và ngày nay xu hướng tài trợ cho khoa học toàn cầu đang phục hồi rất khả quan, nhiều mảng và nhiều nơi đã vượt trước khi xảy ra khủng hoảng.
Không có gì bất ngờ, vì đó là Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế đang lên rất mạnh và đầu tư khổng lồ cho khoa học-công nghệ.