CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific career

Đại diện của SSHPA – Hoàng Phương Hạnh – trò chuyện với tác giả trẻ Trần Mỹ Linh, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, người vừa cùng các cộng sự có công bố trên tạp chí ISI WOS J. Risk Financial Management.
SSHPA trò chuyện với tác giả Phạm Quang Hưng về nghiên cứu mới, động lực để làm việc và định hướng tương lai của một nhà nghiên cứu trẻ.
Những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh #ScientistAtWork năm 2019 do Nature tổ chức.
Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?
Một nghiên cứu đồ sộ về các vị thần luân lý vừa được công bố trên Nature. Đáng chú ý, tác giả liên lạc của nghiên cứu này chỉ vừa mới hoàn thành chương trình tiến sĩ cách đây 2 năm.