CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific career

Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Hành trình làm nghề nghiên cứu không hề dễ dàng với quá trình đào tạo khắc nghiệt cũng như yêu cầu ngặt nghèo. Tuy nhiên, nếu khi bắt đầu sự nghiệp mà lỡ mất một số thứ như công bố đầu tay thì liệu có phải là dấu hiệu cho sự lụi bại?
Báo cáo của Editage về góc nhìn của các tác giả về công bố học thuật đã mang đến những thông tin hữu ích về các vấn đề như ngôn ngữ, đạo đức khoa học hay xu hướng Open-Access
Một nhà nghiên cứu năng suất cao có thể công bố hàng chục nghiên cứu mỗi năm. Đôi lúc, theo dõi từng công bố thôi cũng đã là một quá trình đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, công sức bỏ ra để chăm sóc những công bố khoa học đó sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho sự nghiệp của mỗi nhà nghiên cứu.
Nghiên cứu tại các trường đại học ở Mỹ và Canada cho thấy hoạt động hướng đến công chúng thật sự chưa được đánh giá đúng mức, và các hoạt động nghiên cứu vẫn là yếu tố tiên quyết cho một sự nghiệp xán lạn.