CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific career

Một số lời khuyên của tác giả Bela Z. Schmidt dành cho những nghiên cứu sinh đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.
Nếu khoa học không có những thất bại thì sẽ chẳng có những phát kiến lớn thay đổi thế giới.
Điều tra mới đây chỉ ra sự phân biệt giới tính rõ rệt ở các giải thưởng y sinh trong giai đoạn 1968-2017. Kết quả chỉ ra các nhà nghiên cứu nữ thường ít được nhận các giải thưởng danh giá hơn và cũng kém hơn về giá trị kinh tế.
Một nghiên cứu nhỏ trở thành một sự tưởng nhớ lớn lao về cuộc đời của tác giả.
Mỗi nhà nghiên cứu đều say mê tri thức nhưng cũng luôn hướng đến những thành tựu cao nhất cho sự nghiệp theo đuổi cả đời. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và góp phần sản xuất ra những tri thức tốt nhất cho nhân loại.