CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific contribution

Nhà nghiên cứu kì cựu John P. Sumpter (Brunel University London, Anh Quốc) chia sẻ về những phẩm chất thường hiện diện ở một nhà khoa học thực thụ trên tạp chí Journal of Hazardous Materials.
Bài báo khoa học vốn khô cứng, và có thể ngay cả tiêu đề cũng rất khó đọc. Thế nhưng, đôi lúc các nhà khoa học cũng phát huy trí tưởng tượng và sự hài hước hết mình để có những công bố với tiêu đề cực bá đạo.
Tại Nga, chúng ta có thể tới thăm tượng đài những người anh hùng ẩn danh trong khoa học: những chú chuột, và các nhà phản biện.
Sự chuyên môn hóa của công việc nghiên cứu, cũng như sự đa dạng của các loại bài nghiên cứu khác nhau yêu cầu các tạp chí, các nhà xuất bản cần có sự quy định và công nhận rõ ràng hơn về vai trò của các tác giả trong nghiên cứu
Nora Louise Keegan, hiện đang học lớp 8 tại Canada, cho biết tiếng ồn từ máy sấy tay ảnh hưởng đến thính giác trẻ nhỏ trong nghiên cứu mới tạp chí Paediatrics and Child Health [2018 JIF = 1.059; CiteScore = 0.78; SCImago H-index 33]. Một công bố khoa học đàng hoàng của tác giả nhí lớp 8 rất đáng để nhiều nhà nghiên cứu ăn lương chuyên nghiệp phải suy ngẫm.