CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific contribution

Các cơ quan có số lượng nghiên cứu nhiều nhất đều là các trường đại học hoạt động dưới cơ chế tự chủ, và một tỷ lệ không nhỏ là các trường đại học tư thục - dữ liệu từ Web of Science/Publons cho thấy. Theo Bùi Diệu Quỳnh, báo Khoa học & Phát triển ngày 07-11-2019.
2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
How we have learnt to overcome our shortcomings, face our fears, and grow as competent researchers in the harsh academic world.
Nhà nghiên cứu kì cựu John P. Sumpter (Brunel University London, Anh Quốc) chia sẻ về những phẩm chất thường hiện diện ở một nhà khoa học thực thụ trên tạp chí Journal of Hazardous Materials.
Bài báo khoa học vốn khô cứng, và có thể ngay cả tiêu đề cũng rất khó đọc. Thế nhưng, đôi lúc các nhà khoa học cũng phát huy trí tưởng tượng và sự hài hước hết mình để có những công bố với tiêu đề cực bá đạo.