CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific integrity

Mới đây, nhóm điều tra của tác giả Elisabeth Bik và các cộng sự đã công bố thông tin về hơn 400 bài báo khoa học khả nghi. Hình ảnh được sử dụng trong các bài báo có dấu hiệu được chỉnh sửa, và dường như, chúng được sản xuất từ cùng một “công xưởng làm giả nghiên cứu”.
Xây dựng thói quen nghiên cứu tốt trước khi bước vào phòng thí nghiệm. Đào tạo nhiều hơn và hướng dẫn rõ ràng được ưa chuộng như là bản chỉnh sửa cho thói quen nghiên cứu xấu, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy những nỗ lực này bị lãng phí nếu các nhà nghiên cứu vốn đã không trung thực.
“Dơi là loài động vật rất tuyệt!” là một câu trong bản thảo của Tristan Martin, và bản thảo này đã được chấp thuật đăng trên International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences.
Tác giả Jeff C. Clements (Department of Fisheries and Oceans Canada) chia sẻ kinh nghiệm để duy trì sự công bằng trong bình duyệt khoa học, nhất là khi gặp phải các tên tuổi lớn.
Nhà nghiên cứu từng nằm trong danh sách được trích dẫn đặc biệt cao của Clarivate Analytics bị một tạp chí loại khỏi ban biên tập, và một tạp chí khác cấm tham gia bình duyệt, vì các dấu hiệu vi phạm đạo đứcc nghiêm trọng.