CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific literature

Không dễ dàng gì để theo dõi đầy đủ số lượng nghiên cứu khoa học được xuất bản mỗi ngày. Chính vì thế các phần mềm như Researcher hay Zendy là một cứu cánh lý tưởng để giúp các nhà nghiên cứu.
Số lượng bài báo khoa học hiện này ngày một gia tăng và công nghệ AI trong phân tích, tổng quan nghiên cứu đã và đang được các nhà khoa học tận dụng. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo còn có thể tạo ra các giả thiết nghiên cứu mới.