CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific productivity

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phải công bố bao nhiêu tác phẩm để đạt được chức danh Giáo sư? Theo đuổi học vị Giáo sư liệu có là trở ngại đối với các nhà nghiên cứu (đặc biệt là nữ) trong việc lập gia đình và sinh con?
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng các nghiên cứu hợp tác quốc tế thường tránh các kết quả mới lạ, và tập trung nhiều vào sự an toàn.
Đội lớn phát triển khoa học còn đội nhỏ thì cách mạng hóa khoa học.
Bản chất công việc luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và thử thách trí tuệ, các nhà nghiên cứu dễ phải trải qua những cung bậc cảm xúc gay gắt và đôi lúc, nó dẫn tới những trạng thái có phần cực đoan hơn như Hội chứng kẻ mạo danh (Imposter Syndrome).
Mỗi nhà nghiên cứu đều say mê tri thức nhưng cũng luôn hướng đến những thành tựu cao nhất cho sự nghiệp theo đuổi cả đời. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và góp phần sản xuất ra những tri thức tốt nhất cho nhân loại.