CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific publishing

Việc rút bài trong hòa bình, hợp chuẩn, đảm bảo các quy tắc lưu trữ, và văn minh, được xếp vào nhóm “heroic act”.
Thống kê nhỏ về các tạp chí quen thuộc với các tác giả Việt Nam.
Tác giả Nicole Bedera đưa ra một số gợi ý cho các nhà phản biện để bình duyệt hữu ích hơn nhà nghiên cứu trẻ.
Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Kết quả khảo sát mới cho thấy số lượng trường hợp bản thảo đạo văn thực tế ít hơn so với cảm nhận của biên tập viên.