CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific publishing

Ngay đầu năm 2020, Taylor & Francis đã công bố bản hợp đồng bom tấn mới: F1000 Research.
Với khoản đầu tư 29 triệu đôla này, Trung Quốc muốn nâng cao vị thế của các tạp chí khoa học nội địa trong cộng đồng xuất bản khoa học quốc tế.
Sau 12 giờ với 18 câu hỏi lớn và 3 vòng thảo luận, 35 nhà khoa học hàng đầu thế giới đã cùng đồng thuận một định nghĩa về một tạp chí rởm, hay ‘predatory journal’. Định nghĩa được chia sẻ tới công chúng trên Nature.
Báo cáo định tính mới của Editage cho thấy giới xuất bản học thuật vẫn cần thay đổi, điển hình là hướng dẫn quy chuẩn bản thảo và hệ thống nộp bài hiện nay.
Tác giả Sneha Kulkarn gợi ý các hướng đi để giúp đỡ các nhà nghiên cứu không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vượt qua được rào cản về ngôn ngữ.