CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific publishing

Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Kết quả khảo sát mới cho thấy số lượng trường hợp bản thảo đạo văn thực tế ít hơn so với cảm nhận của biên tập viên.
Nhận lời mời của ban tổ chức bàn tròn Springer Nature và Nature Research do iGroup và Digital Science chủ trì, đại diện SSHPA sẽ tham dự.
Open Access là tương lai của khoa học
Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học Châu Âu (EASE) mới đây đã giới thiệu chi hội tại Việt Nam.