CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific publishing system

Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Một bản thảo "preprint" mới được đăng tải trên PsyArXiv Preprints đã bàn luận về chi phí xuất bản khoa học hiện nay, và hướng đi để giúp xuất bản khoa học công bằng hơn.
Chiến dịch đẩy mạnh đòi hỏi công bố mở các nghiên cứu để chia sẻ tri thức với xã hội ở Châu Âu ngày càng nóng rực lửa. Giữa tháng 5-2018, Thụy Điển đã rút tỉa kinh nghiệm từ đàm phán thắng lợi của Đức, từ chối gia hạn hợp đồng mua quyền truy cập CSDL các bài báo khoa học "xuất bản đóng" kiểu truyền thống của nhà xuất bản hàn lâm khổng lồ Elsevier.
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.