CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific publishing system

Một nghiên cứu mới dựa trên bộ dữ liệu của 8000 bài báo khoa học và hơn 5500 các tổ chức học thuật đã đưa ra những khía cạnh đáng chú ý về sản lượng công bố khoa học của các trường đại học hàng đầu Trung Hoa.
Quá trình bình duyệt là nền tảng của xuất bản học thuật. Vì vậy tất cả các tác giả, nhà phê bình, biên tập viên, nhà xuất bản, độc giả đều muốn tiếp tục đổi mới để giúp bình duyệt hữu ích và tin cậy hơn. Để có thể hiểu thêm về quá trình này, SSHPA xin lược dịch bài viết A brief history of peer review trên F1000Research Blog.
Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Một bản thảo "preprint" mới được đăng tải trên PsyArXiv Preprints đã bàn luận về chi phí xuất bản khoa học hiện nay, và hướng đi để giúp xuất bản khoa học công bằng hơn.
Chiến dịch đẩy mạnh đòi hỏi công bố mở các nghiên cứu để chia sẻ tri thức với xã hội ở Châu Âu ngày càng nóng rực lửa. Giữa tháng 5-2018, Thụy Điển đã rút tỉa kinh nghiệm từ đàm phán thắng lợi của Đức, từ chối gia hạn hợp đồng mua quyền truy cập CSDL các bài báo khoa học "xuất bản đóng" kiểu truyền thống của nhà xuất bản hàn lâm khổng lồ Elsevier.